Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Suni Oy, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta.

2 Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa
Jaakko Kokkola, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta, jaakko.kokkola@suni.fi

3 Rekisterin nimi

suni.fi nettisivujen palautelomakerekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenotot palautelomakkeen lähettäneisiin henkilöihin. Yhteydenotot tehdään
asiakkaan toivomalla tavalla, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

5 Rekisterin tietosisältö
Kaikista henkilöistä nimi ja puhelinnumero sekä muut asiakkaan antamat tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
suni.fi nettisivujen lomakkeet

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakas ole erikseen antanut lupaa siihen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallentuvat nettisivuja ylläpitävän yrityksen palvelimille sekä Suni Oy:n
sähköpostijärjestelmään. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja tietoihin pääsy on rajattu
vain asiakkaisiin yhteyttä ottaville henkilöille. Tietoja suojataan useilla
tietoturvamenetelmillä.