Suni.fi sivuston tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössä kuvataan, millä tavoilla ja mihin tarkoituksiin Suni Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) kerää ja käsittelee henkilötietoja suni.fi -sivustolla. Tietosuojakäytännön lisäksi haluat ehkä tutustua sivuston evästeiden käyttöön. Tahtotilamme on kertoa tietojen käsittelystä avoimesti, kattavasti ja helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta voit tarvittaessa tehdä toimenpiteitä oman yksityisyytesi suojaamiseksi. Tässä selosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka tietoja käsitellään.


1. Tietojen käyttäminen ja käsittelyn tarkoitus
Nettisivujen lomakkeilta saatuja tietoja käytetään lomakkeella pyytämäsi asian (palaute, työhakemus tai muu asia) käsittelyyn. Voimme ottaa sinuun yhteyttä lomakkeella toivomallasi tavalla, yleensä joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Evästeitä käytämme nettisivujen kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi. Ilman evästeitä jotkut toiminnot eivät välttämättä toimi tai sisältö ei näy oikein.


2. Tietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


3. Mistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme nettisivuillamme henkilötietoja lomakkeiden kautta. 
Kaikilla lomakkeilla on pakollisena tietona nimi ja puhelinnumero. Pakolliset kentät on merkitty * -merkillä. Pakollisten tietojen lisäksi lomakkeilla voidaan kysyä muita vapaaehtoisia tietoja.

Käytämme nettisivuillamme myös evästeitä, joihin tallentuu mm. selaimen tunnistetietoja ja IP-osoitteesi. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä löydät Evästeet -sivulta.


4. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme nettisivuston kautta saatuja tietoja niin kauan kun se on tarpeellista tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Voimme säilyttää tietoja pitempään lainsäädännön niin edellyttäessä tai Suni Oy:n oikeutettujen etujen valvomiseksi.


5. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Emme luovuta verkkopalvelun kautta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.


6. Tietojen luovuttaminen EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.


7. Tietojen suojaaminen
Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla, rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Nettisivustomme on salattu varmenteen avulla.

Tietyillä rekisterinpitäjän alihankkijoilla, kuten esim. nettisivuja ylläpitävällä palveluntarjoajalla, on pääsy sivustolla kerättäviin henkilötietoihin. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo luottamuksellisuutta. Auto-Suni vastaa alihankkijoidensa tietojen käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. 


8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:
- Oikeus vastaanottaa rekisteröityä koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
- Oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
- Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
- Oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa rekisteröidyn pyyntöä siltä osin kun rekisteröidyn oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kohdassa 10 mainittuun yhteyshenkilöön.


9. Yhteystiedot tietosuojakäytäntöä koskevissa asioissa
Rekisterinpitäjä: Suni Oy, Harapaisentie 2, 53500 Lappeenranta. 
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jaakko Kokkola, puh. 040 840 2703, tietosuoja@auto-suni.fi